Podmienky ochrany osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Spoločnosť Kruh remeselná výroba s. r. o., Kozia 28 811 03 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 47762799, ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.kruhpekaren.sk sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadávate pri objednávke tovaru, sú potrebné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii celého obchodu, vrátane potrebných účtovacích operácii, vystavenia daňových dokladov, identifikácie Vašich bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s Vami.

Vaše detailné osobné dáta a údaje o nákupoch sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám. Výnimkou je Vaša adresa, ktorú poskytujeme prepravnej spoločnosti za účelom dodania tovaru k Vám.

Vyplnením webového formulára súhlasí kupujúci so zaradením všetkých ním vyplnených osobných údajov do databázy spoločnosti Kruh remeselná výroba s. r. o., a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodné oznámenia prostredníctvom elektronických prostriedkov. Prehlasujeme, že ako správcovia vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti a pri spracovaní osobných údajov postupujeme v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 33 až 36 a ďalej v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, a rovnako i príslušnými normami Európskej únie, najmä podľa Nariadenia (EU) 2016/679, t. j. všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ktoré vstupuje do účinnosti 25.5.2018 a je všeobecne známe pod skratkou GDPR.

Prehlasujeme, že:

  • Budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu.
  • Plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov.
  • Umožníme a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Zároveň registrovaný dáva súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal informácie o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.

Ubezpečujeme Vás, že tak ako tomu bolo i doposiaľ, nebudeme Vás žiadnym spôsobom obťažovať nevyžiadanou poštou či iným spôsobom Vás bezdôvodne kontaktovať.

Použitie a postúpenie osobných údajov

SpoločnosťKruh remeselná výroba s. r. o., Kozia 28 811 03 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 47762799 používa Vaše osobné údaje na účely technickej správy webových stránok, zákaznícku administratívu, a v limitovanej miere na marketingové účely. Kontaktujeme Vás vždy len v takom rozsahu, v akom je to nevyhnutné. Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje len v rámci záväzných právnych predpisov. 

Možnosť odhlásenia

Chceme Vaše údaje používať k tomu, aby sme Vás mohli informovať o stave Vašej objednávky, prípadne o našich produktoch a službách. Reakcia na takéto oslovenie je samozrejme dobrovoľná. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiťprostredníctvom odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého emailu.

Tieto zásady sú účinné od 1.11.2022